Particulieren

Ziet u er ook als een berg tegenop: al die papieren rompslomp en de jaarlijkse belastingaangifte?
Misschien komt dat omdat u het allemaal niet kunt overzien of omdat u er gewoonweg geen tijd voor vrij kunt maken om er eens goed voor te gaan zitten.
Wat de reden ook is, ik kan u een passende oplossing bieden.

Ik kan u van dienst zijn op het gebied van:
  • hulp bij het invullen van (overheids)formulieren, bijvoorbeeld: aanvraag bijdragen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Aanvraag Mantelzorgcompliment
  • het invullen van aangiften voor diverse belastingen, bijvoorbeeld: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW-aangiften
  • hulp bij het afleggen van verantwoording aan de Kantonrechter betreffende het beheer over het vermogen van de ouder(s)
  • hulp bij de financiële afhandeling van echtscheiding
  • hulp bij de financiële afhandeling van nalatenschappen
  • hulp bij aankoop woonhuis, financiering en samenwoning
  • hulp bij juridische- en financiële afhandeling beëindiging samenwoning
  • hulp bij overdracht woonhuis ouders/kind
Natuurlijk kom ik graag voor het verzorgen van uw inkomstenbelasting, voorlopige teruggave, toeslagen of het bespreken van één van gemelde aangelegenheden bij u aan huis. Het is dan wel verstandig dat u alle relevante papieren bij de hand heeft.

U mag natuurlijk ook de betreffende gegevens en papieren bij mij aanleveren.